A béren kívüli juttatások 2014

Jelenleg a béren kívüli juttatások adózási szempontból az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

  • Adómentes juttatások
  • Kedvezményes kifizetői adózás mellett adható nem pénzbeli juttatások
  • Kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli juttatások
  • A magánszemélyi adófizetés mellett adható nem pénzbeli juttatások
  • Pénzbeli juttatások

A juttatások összefoglalása az egyes jogviszonyokban 2014. január 1-jétől

Juttatás (Az szja-tv. jelzett §-aiban foglalt feltételekkel)

Munkavállaló

Személyesen   közreműködő tag

Megbízás

Egyéb magánszemély,   pl. munkavállaló hozzátartozója

Adóköteles biztosítás 3. § 89. nem önálló tevékenységből származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem
Adóköteles személybiztosítás 3. § 89.,   90., 70. § (1) c) Kifizetői adófizetés mellett adható juttatás Kifizetői adófizetés mellett adható juttatás Kifizetői adófizetés mellett adható juttatás Kifizetői adófizetés mellett adható juttatás
Adómentes kockázati biztosítás 3. §   91., 1. sz. mell. 6.3., 70. § (1) c) adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés
Albérleti hozzájárulás munkaviszonyból származó jövedelem nem önálló tevékenység jövedelme önálló tevékenység jövedelme egyéb jövedelem
Belföldi üdülés biztosítása 71. § béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés magánszemély összevonandó jövedelme béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés
Bérlet, menetjegy megtérítése munkába   járáshoz 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet számlával igazolt vagy bérletszelvénnyel történő elszámolás alapján   adómentes, egyébként bérjövedelem nem önálló tevékenység bevétele önálló tevékenység bevétele

Csekély értékű ajándék 70. § kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték

Csoportos személyszállítás 1. sz.   mell. 8.11. adómentes, a feltételeknek meg nem felelő juttatás magánszemély jövedelme magánszemély jövedelme magánszemély jövedelme magánszemély jövedelme
Erzsébet-utalvány 71. § béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés önálló tevékenység bevétele egyéb jövedelem
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat 1.   sz. mell. 8.6. 1993. évi XCIII tv, 89/1995. Korm. rend. 27/1995. NM rendelet adómentes nem önálló tevékenység jövedelme

Helyibérlet-juttatás 71. § béren kívüli juttatás béren kívüli juttatás önálló tevékenység bevétele egyéb jövedelem
Internethasználat ingyenesen vagy   kedvezményesen 71. § kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték nem önálló tevékenység jövedelme önálló tevékenység jövedelme egyéb jövedelem
Iskolakezdési támogatás 71. § béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés önálló tevékenység jövedelme a gyerekre tekintettel a szülő szerez jövedelmet
Képzési költség megtérítése   iskolarendszerű képzés esetén 71. § 2005. december 31-éig megkezdett képzésre nem bevétel.
2006. január 1– 2009. január 31. között megkezdett képzésre évi 400 ezer   forint nem bevétel.
2009. február 1-jét követően megkezdett kép¬zésre a mini¬mál¬bér két és   félszeresét meg nem haladó rész nem bevétel.
2010. január 1. után megkezdett képzésre a minimálbér két és félszeresét meg   nem haladó rész béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői   adófizetés.
2005. december 31-ig megkezdett képzésre nem bevétel.
2006. január 1– 2009. január 31. között megkezdett képzésre évi 400 ezer   forint nem bevétel.
2009. február 1-jét követően megkezdett képzésre a minimálbér két és   félszeresét meg nem haladó rész nem bevétel.
2010. január 1. után megkezdett képzésre a minimálbér két és félszeresét meg   nem haladó rész béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői   adófizetés.

Kiküldetési rendelvénnyel fizetett   költségtérítés 25. § nem bevétel nem bevétel nem bevétel

Költözködéshez nyújtott szolgáltatás munkaviszonyból származó jövedelem nem önálló tevékenység jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem
Kulturális juttatás 1. számú mell.   8.28 b) adómentes értékhatáron belül adómentes értékhatáron belül adómentes értékhatáron belül adómentes értékhatáron belül
Lakáscélú hitel kamatkedvezménye 72. § nem keletkezik jövedelem, ha a hitel a törvényi feltételeknek megfelel,   egyébként kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték
Lakáscélú támogatás 1. számú melléklet   2.7. adómentes a törvényi korlátok szerinti mértékben és formában nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem
Munkába járás saját személygépkocsival   25. § (2) bek. b) pont nem bevétel (9 Ft/km összegig) nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem

Munkaruházati termék 1. sz. mell.   8.24. adómentes nem önálló tevékenység bevétele önálló tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem
Munkásszálláson történő elhelyezés 1.   sz. mell. 8.6. adómentes nem önálló tevékenység bevétele önálló tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem
Művelődési intézményi szolgáltatás 70.   § kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték nem önálló tevékenység jövedelme magánszemély összevonandó jövedelme magánszemély összevonandó jövedelme
Napidíj 24. §, 16. § nem önálló tevékenység jövedelme nem önálló tevékenység jövedelme önálló tevékenység jövedelme

Nyugdíjba vonuláskor adott ajándék 70.   § kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték nem önálló tevékenység jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelem

Önkéntes pénztári munkáltatói   hozzájárulás 71. § béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés

Önkéntes pénztári támogatói adomány   28. § egyéb jövedelem egyéb jövedelem egyéb jövedelem egyéb jövedelem
Ruházati költségtérítés 70. § kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték nem önálló tevékenység jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem
Saját személygépkocsi hivatali   használatának költségtérítése 25. §, 3. sz. mell. nem önálló tevékenységből származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem

Sportbérlet, -jegy 1. számú melléklet   8.28. a). adómentes adómentes adómentes adómentes
Sportintézményi szolgáltatás 1. sz.   mell. 8.7. adómentes juttatás adómentes juttatás adómentes juttatás adómentes juttatás
Sporttevékenységhez nyújtott ingyenes   vagy kedvezményes szolgáltatás 70. § kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték nem önálló tevékenység jövedelme magánszemély összevonandó jövedelme magánszemély összevonandó jövedelme
Számítógép ingyenes juttatása 1. sz.   mell. 7.11. 2003/131, 2003/130, 2003/86 adózói kérdés adómentes nem önálló tevékenység bevétele nem önálló tevékenység bevétele

Szolgálati lakás 1. sz. mell. 8.6. adómentes

adómentes
Teljes életre szóló biztosítás 1.   mell. 6.9., 70. § (1) c) adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés adómentes, az értékhatárt meghaladó részre kifizetői adófizetés
Temetési segély 1. mell. 1.3. adómentes nem önálló tevékenység jövedelme

házastársnak, egyenes ágbeli rokonnak adómentes
Természetbeni étkezés a munkáltató   telephelyén 71. § béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés béren kívüli juttatás, a korlátot meghaladó részre kifizetői adófizetés önálló tevékenység bevétele egyéb jövedelem
Üdülési pénzbeli hozzájárulás munkaviszonyból származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem egyéb jövedelem
Üdülési költségek átvállalása,   természetben nyújtott üdülés 70. § kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzbeli vagyoni érték nem önálló tevékenység jövedelme magánszemély összevonandó jövedelme magánszemély összevonandó jövedelme
Üzemanyag-megtakarítás 27. § nem bevétel személyesen közreműködő tagnak nem bevétel

Védőszemüveg 1. sz. mell. 8.8.,   50/1999. (XI. 3) EüM rendelet 2003/108. adózói kérdés adómentes juttatás nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem