Az öröklési illeték

I. Általános szabályok

1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni ?

Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya

Öröklés esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.) meghatározott módon öröklési illetéket kell fizetni. Az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik.

Az öröklési illetékkötelezettség 
– A belföldön levő hagyatékra minden esetben kiterjed.
– Magyar állampolgár, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy által örökölt, külföldön levő ingóhagyatékra, valamint a külföldi hagyatékba tartozó vagyoni értékű jogra abban az esetben, ha a hagyaték helye szerinti államban öröklési illetéket vagy ennek megfelelő adót nem kell fizetni.

A külföldön történt illeték- vagy adófizetés tényének bizonyítása az örököst terheli. A külföldön levő ingatlanhagyatékra az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki.

Az öröklési illeték tárgya: 
– az örökség – ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is –, 
– a hagyomány, 
– a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, 
– a kötelesrész szerzése,

TOVÁBB a teljes cikkhez…