könyvelő Békéscsabán MEDOSOFT

Az első házasok adókedvezménye

Az SZJA törvény (1995. évi CXVII. törvény) módosítása alapján 2015. január 1-ét követően az első házasok adókedvezményt vehetnek igénybe.

Az első házasok kedvezménye kizárólag a 2015-től kötött házasságokra vonatkozik, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti. Az első házasok adókedvezményét a családi kedvezményt (gyerekek utáni adókedvezmény) megelőző sorrendben lehet érvényesíteni.

Az első házasok által együttesen érvényesíthető adókedvezmény a személyi jövedelemadó alapjuknak 31 250 Ft-tal való csökkentése. Ennek az összegnek 16%-os személyi jövedelemadója (31 250 * 0,16) pontosan 5 000 Ft.

Így a 2015-től frigyet kötött első házasok nettó 5 000 Ft-tal többet vihetnek haza együttesen. Tehát vagy a férj vagy a feleség veheti igénybe ezt a kedvezményt, vagy nyilatkozat alapján megosztoznak ezen az összegen.

Az adókedvezmény azt a hónapot követően vehető igénybe, amelyikben a házasságot kötötték. A jogosultsági idő 24 hónap. Amennyiben az a házasság a 24 hónapos jogosultsági időn belül felbomlik, akkor az adókedvezmény a továbbiakban nem érvényesíthető.

Az új házastársak közös gyermekvállalása esetén (3 hónapos magzati kortól) az ifjú házasok számára a családi kedvezmény érvényesítésének lehetősége nyílik meg. A családi kedvezmény összege az első házasok kedvezményének a duplája, az adóalap 62 500 Ft-tal való csökkentése (nettó 10 000 Ft). Az első házasok kedvezménye, valamint közös gyermek alapján igénybevett családi kedvezmény együttes alkalmazására nincs lehetőség.

Az 1995. évi CXVII. törvény jogszabályhivatkozása:

Az első házasok kedvezménye
29/C §
(1) Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével csökkenti. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
(2) Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti.
(3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként 31 250 forint.
(4) Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe, de az említett időtartamon belül utoljára az a hónap, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.
(5) A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele.
(6) Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket.