könyvelő Békéscsabán

A vásárnapi munkavégzés tilalmáról

Az üzletek vasárnapi nyitva tartását tiltó rendelet március 15-ei hétvégén lép hatályba. A törvény az alábbi szektorokban dolgozó üzletekre nem vonatkozik:

– a vendéglátásra
– kereskedelem-kiszolgáló, szolgáltató tevékenységre
– kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre
– egészségügyi intézetek területén végzett kereskedelemi tevékenységekre
– vasúti- és autóbusz pályaudvarokon kialakított üzletek
– (nemzetközi) repülőtereken kialakított üzletek
– gyógyszertárakra
– benzinkutakra
– vásárokon folytatott kereskedelemi tevékenységekre
– büntetés-végrehajtási intézetek területén végzett kereskedelemi tevékenységekre
– katonai objektumokon belül folytatott kereskedelemi tevékenységekre
– turisztikai szolgáltatás tevékenységre
– a világörökség területén található üzletekre.

A szabály alól kivételt képez naptári évenként 5 vasárnap, továbbá december 24-e és december 31-e. A hatóságoknak legalább 15 nappal az érintett időpontok előtt be kell jelenteni a nyitvatartási szándékot.
A kereskedelmi egység munkaszüneti nap és vasárnap is nyitva tarthat, ha
– az árusítóhely 200 négyzetméternél nem nagyobb és
– ha gazdasági tevékenységet végző vállalkozás legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy e személy közeli hozzátartozója folytatja a kereskedelmi tevékenységet.
o segítő családtag a Ptk. szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő és a testvér.
Kereskedelmi egység akkor is nyitva tarthat munkaszüneti napon és vasárnap, ha az üzlet kizárólag pékárut és tejterméket értékesít. Ilyenkor az üzlet ünnepnapokon és vasárnap 5 óra és 12 óra között, a hét többi napján 5 óra és 22 óra között tarthat nyitva.
Szigorú szankciók várnak a törvénysértőkre. A hatóságok kötelesek a törvénysértővel szemben az üzlet bezárásáról dönteni.
– első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
– második jogsértés esetén 30 napra,
– harmadik jogsértés esetén 90 napra,
– bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra.