COVID 19 – Gazdaságvédelmi csomag

A kormány járványügyi  gazdaságvédelmi csomagjának ügyfeleinket érintő részletei.

 • A magánszemélyek és vállalkozások hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig (dec. 31-ig) felfüggesztik.
 • Rövid lejáratú vállalkozási hiteleket június 30-ig meghosszabbítják.
 • A március 18-ától felvett új fogyasztási hitelek teljes THM-jét a jegybanki alapkamat (jelenleg 0,9%) plussz 5 százalékban maximalizálják.
 • A legjobban érintett ágazatokban nem kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, valamint járulékokat fizetni sem a munkaviszonyra, sem az egyéni, sem a tagi jogviszonyra tekintettel. Kizárólag a járulékalapra jogosító jövedelem utáni 4%-os egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 Ft-ot kell fizetni. A járulékmentes időszaknak. a jelenlegi kormányrendelkezés március, április, május, június hónapot kell tekinteni.
  A legjobban érintett ágazatok:
  • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
  • vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
  • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
  • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
  • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
  • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
  • napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
  • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
  • műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

   Tényleges főtevékenységnek azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből az  adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
 • A kisadózó vállalkozások tételes adózását választó vállalkozások a 2020. március-június időszakra tekintettel mentesülnek a KATA fizetése alól, amennyiben alábbi tevékenységet folytatják:
  •     taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
  •     fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
  •     festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
  •     egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
  •     villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
  •     fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
  •     előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
  •     víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
  •     szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
  •     épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
  •     sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
  •     tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
  •     általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
  •     padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
  •     fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
  •     előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
  •     egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
  •     fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
  •     konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
  •     üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
  •     testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
  •     egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
  •     egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
  •     szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
  •     idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
  •     szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

   Ez a rendelkezés azokra a katás vállalkozásokra terjed ki, amelyek e tevékenységük tekintetében 2020. február hónapjában már az úgynevezett kata-törvény hatálya alá tartoztak.
 • A  turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a  filmipari, az  előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A  felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. A bérleti díj a  veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az  esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.
 • meghosszabbodik a jogosultság a gyermekgondozási díjra (gyed), a gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes) és a gyermeknevelési támogatásra (gyet) a veszélyhelyzet végéig.
 • Az adóhatóság előtt folyamatban lévő, adóhatóság által foganatosított eljárások (végrehajtások) –  járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások kivételével – szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.
  A végrehajtói letéti számlákra az e rendelet hatálybalépése előtt befolyt összegek a tartozásokra elszámolhatóak.
 • A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló törvény alkalmazásában is lesznek változások. Eszerint, a veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor. A kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődik újra. A végrehajtásokban és a kilakoltatásokban, illetve a végrehajtással árverésre került ingatlanoknál is, 15 napos többletidő keletkezett, ami a veszélyhelyzet lezárását követően indul.
 • Az érintéses bankkártyás vásárlások felső határösszege ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett (“pay pass”), érintéses fizetési kártyás vásárlások összeghatára április 15-től.

(Forrás: https://magyarkozlony.hu/ és https://www.origo.hu/)